YABAN DOMUZU İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ .

Ülkemizde yaban hayvanları ile mücadele çifçileri yakından  ilgilendiren önemli bir konudur. Yaban domuzu, etkili bir mücadele yürütülmediğinde takdirde mahsüllerinizde ciddi zararlar oluşabilir.  Yaban domuzları özellikle silajlık mısırların tohumu toprağa atıldığı andan itibaren mısır tohumlarını topraktan çıkararak beslenir. Sonuç olarak ekili alanınıza büyük zarar verirler. Yaban domuzlarının sürü halinde gezmeleri zararın ciddi boyutlarda oluşmasına neden olur. Hatta ektiğiniz tohumların tümünü tarladan geri toplayıp midelerine indirirler. Mısır püskülünü çıkarıp koçana giderken ikinci bir darbe gelir. Tam silaj yapılacakken tarlanızın gözle görünmeyen yerlerinde büyük zararlar gözlemleyebilirsiniz.

Son zamanlarda yaban domuzuna karşı yürütülen mücadelenin yeterli olmaması bir çok çifçimizi ekimden vazgeçecek kadar bezdirmiştir. Çifçilerimiz bu hayvanlara karşı etkili mücadele yöntem arayışını sürdürmektedir. Aşağıda bu noktada kullanılan çeşitli yöntemleri artı ve eksileri ile değerlendirmeye çalışacağız.

TÜP GAZI (LPG) PATLATMA İLE ÇALIŞAN KAÇIRICI VE KOVUCULAR

Ülkemizde geçmiş yıllarda kuş kovucu olarak yoğun bir şekilde tercih edilmiş bir yöntemdir. Basit olarak  tüp, detantör ve patlatıcı mekanizmadan oluşan bir yapıdır. Patlatıcı düzenek periyodik veya rasgele zaman aralıklarına ayaralanarak tüp gazının patlatılmasına imkan vermektedir. Mekanizmadan üretilen yüksek ses ile etrafta bulunan canlıların ürkütülmesi hedeflenir.

Kuşlarda başarı gösteren bu sistem domuzlar içinde tercih edilebilmektedir. Yüksek ses çıkaran bu sistemler domuzun alandan uzaklaştırılmasında (kovulmasında) belli seviyede başarı gösterebilmektedir. Ancak, yüksek ses hayvanların alışabileceği bir fiziksel dürtüdür. Özellikle aç kalan ve tüp patlamadan önce alana gelip yemeye koyulmuş canlılar için çok etkili olmadığı görülmektedir.  Çünkü, patlama sonrasında zarar görmediğini anlayan hayvanı her defasında aldatmak mümkün olamamaktadır. Hatta, domuzu kaçırması hedeflenen sesin belli süre sonra davetkar bir top patlama sesine dönüşmesi mümkündür. (Aç domuz iftarını sizin top patladıktan sonra tarlanızda yapabilir:) ) Böylelikle sesin geldiği yerde açlığını gideren domuz her sesin geldiği noktada karnını doyurabileceğini şartlı refleks olarak kazanabilmektedir.

Avantajları:

Domuzu hedefleyen sistem kuşların oluşturduğu zarar içinde önleyici olabilmektedir.

Kurulumu basittir.

Canlılar için zararsızdır.

Dezavantajı

Bakım gerektiren bir sistemdir

Gaz tüketim maliyeti vardır.

Büyük alanlarda etkisi zayıftır.

Domuzlara karşı yeterince caydırıcılık sağlayamamaktadır.

Yüksek ses dolayısı ile insanlara rahatsızlık verir.

ULTRASONİK SES KAYNAKLARI

Kuşlarda başarı gösteren bu sistem domuzlar içinde tercih edilebilmektedir. Yüksek veya değişken frekanslı ses çıkaran bu sistemler domuzun alandan uzaklaştırılmasında (kovulmasında) belli seviyede başarı gösterebilmektedir.  Lpg ile çalışıp yüksek ses çıkaran sistemlerden farkı ultrasonik cihazlar tarafından üretilen yüksek frekanslı sesin insanlar tarafında duyulabilmesi mümkün değildir.

Avantajları:

Domuzu hedefleyen sistem kuşların oluşturduğu zar içinde önleyici olabilmektedir.

Kurulumu basittir.

Canlılar için zararsızdır.

Dezavantajı

Büyük alanlarda etkisi zayıftır.

Domuzlara karşı yeterince caydırıcılık sağlayamamaktadır.

ELEKTRİKLİ ÇİTLER

Yaban domuzuna karşı mücadelede kullanılan domuz kaçırıcı-kovucular arasında ülkemizde en az bilinen yöntem elektrikli çitlerdir. Domuza karşı gösterdiği açık ara yüksek etkinlik ve caydırıcılık dolayısı ile son 5-10 senedir yoğun bir şekilde rağbet görmeye başlamıştır. Diğer mücadele yöntemleri ile kıyaslandığında domuza karşı en etkili ve caydırıcı yöntemin elektrikli çitler olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Dünyada uzun yıllardır kulanılan elektrikli çitlere karşı ön yargı ülkemizde yeni yeni kırılmaya başlanmıştır. Yüksek voltajlı elektriğin oluşturduğu çarp etkisinin kullanıldığı bu sistemlerde canlıların elektriğe alışması mümkün değildir. Temelde elektrikli çitler, elektriksel olarak izole edilmiş-yalıtılmış iletken çit tellerinin bir saniyeden daha sık olmayacak şekilde yüksek voltajlı enerji darbeleri ile elektriklendirilmesi prensibine dayanır. Elektrikli çit telleri ile temas eden hayvan; etkili, caydırıcı ve hatırlanabilir bir elektrik şokuna maruz kalır. Hayvan bu şoka maruz kalır kalmaz refleks hareketi ile kendisini geriye doğru çeker. Bir defa etkili bir elektrik şokuna maruz kalan hayvan çit sistemini tanır ve geçmek için daha fazla çaba harcamaz.

Elektrikli çit sistemlerinde başarı ancak ve ancak doğru seçilmiş ve kullanılmış kaliteli malzeme ile mümkündür. Argenç Elektronik olarak en kaliteli elektrili çit malzemelerini en hesaplı sunma gayreti içerisindeyiz.

Avantajları:

Yaban hayvanları açısında aşılması zor bir engeldir.

Ekonomiktir.

Kurulumu basittir.

Canlılar için zarar vermez.

Büyük küçük her alanda etkilidir.

Dezavantajı

Bakım gerektiren bir sistemdir

Az da olsa elektrik tüketim maliyeti vardır.