OTLARIN ÇİT TELLERİNE TEMAS ETMESİ?

Elektrikli çit sistemlerinde çarpılma cihazın iki kutbuna temas edilmesi ile oluştur. Genel olarak hayvansal amaçlı elektrikli çitlerde çit telleri (+) pozitif,  toprak zemin ise (-) negatif kutuptur. Bu durumda toprak zeminle temas halinde olan elektriksel iletkenliğe sahip bir cisim çit telleri ile de temas ederse tellerden enerji kaybı oluşmasına sebep olur. Bu cisimler;  iletken tel, canlı-yaş ot ve çalı olabilir. Ayrıca, iletkenlik gösteren bu cisimlerin niteliğine göre enerji kayıplarının miktarı artabilir.  Temelde bu olumsuzluk temas eden materyelin elektriksel direnci ile alakalıdır.  Direnç ne kadar az ise o oranda kaçak akım artar.

ENERJİ KAÇAKLARINI ARTTIRAN DURUMLAR

Çit tellerinden enerji kayıplarının artmasına neden olan durumlardan bazıları şunlardır:

  • Otlardaki su oranının yüksek olması (taze olması)
  • Otların çit telleriyle daha iyi temas etmesi ( iyi elektriksel kontak)
  • Temas eden otların miktarı
  • Toprağın nemli veya ıslak olması (toprağın elektriksel iletkenliği)
  • Otların dış yüzeyinin çiğ ve yağmurdan dolayı ıslak olması

BAZI ÖNERİ VE ÖNLEMLER

Dolayısı ile, çit tellerine temas eden ve etmesi muhtemel olan otlar için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde oluşan enerji kaypıplarından dolayı çit tellerinde var olan caydırı etki zayıflar ve çit sisteminiz hedeflediğiniz başarıya ulaşamayabilir.

Ot temaslarını sürekli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak zahmetli bir iştir. Özellikle otların çok hızlı büyüme gösterdiği ve taze olduğu bahar aylarında ot temaslarını engellemek daha zor olabilir. Bu durumların üstesinden daha kolay gelmeniz için yapabileceğin temel adımlar:

  • Çit cihazın enerji kayıplarına toleransı arttırmak için daha güçlü cihazlar tercih etmek
  • Çit cihazınızın enerji kayıplarını cihaz üzerinden takip etmenize imkan tanıyan gösterge ve uyarı özelliklerine sahip olması

Piyasada bunan bazı cihazlar ot temaslarında etkinliğini tamamen kaybeder. Hatta ot temaslarını kısa devre olarak algılarak kendisini korumaya alır.

Argenç elektronik çifçilerimizin karşılaşacağı bu gibi olumsuz durumların farkındadır.  Firmamız, sahadaki bu gibi olumsuzlukları dikkate alarak;

  • Enerji transferi yüksek,
  • sahip olduğu göstergeler ile kullanıcıyı uyaran,
  • enerji kayıplarına toleransı yüksek ve kısa devre dayanımı olan çit cihazları üreterek çifçimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren kullanışlı ve sağlam cihazlar üretmektedir.